Liên hệ

Vui lòng điền đầy đủ thông tin biểu mẫu bên dưới để liên hệ với chúng tôi.

  Họ và Tên (required)

  Email (required)

  Chủ đề

  Nôi dung liên hệ

  Thông tin liên hệ

  Blue Sky Phú Quốc Hotel
  Địa chỉ : 65 đường 30/04
  Thị trấn Dương Đông
  Phú Quốc – Kiên Giang

  Tel: +84 2973 985 986
  Email: info@blueskyphuquoc.com