Liên hệ

Vui lòng điền đầy đủ thông tin biểu mẫu bên dưới để liên hệ với chúng tôi.

Họ và Tên (required)

Email (required)

Chủ đề

Nôi dung liên hệ

Thông tin liên hệ

Blue Sky Phú Quốc Hotel
Địa chỉ : 65 đường 30/04
Thị trấn Dương Đông
Phú Quốc – Kiên Giang

Tel: +84 2973 985 986
Email: info@blueskyphuquoc.com